A new step for ACOEM

A new step for ACOEM with FIXTURLASER acquisition

Axeluppriktning

Minimera slitage, produktionsstopp och onödiga kostnader med axeluppriktning

FIXTURLASER är en global aktör och ledande när det gäller att utveckla innovativ och användarvänlig utrustning för axeluppriktning.

Genom att räta upp världens industrier och jobba bort det som är snett minimerar vi onödiga slitage och produktionsstopp. Något som i slutändan gör våra kunder mer lönsamma och vår miljö mer hållbar.

MERITFÖRTECKNING RLÄS MER